Jobbet som tandlæge 2020-05-22T14:12:01+00:00

JOBBET SOM TANDLÆGE

VIL DU VIDE LIDT MERE OM TANDLÆGER I DANMARK?

Hvad laver en tandlæge?

Tandlæger arbejder med at diagnosticere, behandle og forebygge sygdomme i tænder, mundhule og kæber. Tandlæger arbejder på en af Danmarks ca 1.700 private tandlægeklinikker, i den kommunale tandpleje, hvor man mest arbejder med børn, på en af landets få hospitalsklinikker eller i Forsvarets tandpleje.
Som tandlæge laver man tandeftersyn, tandrensninger og huller samt retter tænder, og man hjælper sine klienter med at forebygge sygdomme og gener i munden samt tyggemusklerne og kæbeled og med at behandle disse. Man laver også mindre operationer i munden.

Tandlæger ved meget om biologi og sygdomsudvikling, og så skal man være god til at arbejde præcist og omhyggeligt med sine hænder. Samtidig skal man have evner for kommunikation, så man kan etablere en god og tillidsfuld kontakt med patienterne.

En vigtig del af tandlægens arbejde er at rådgive og vejlede patienterne ud fra de fund, man gør i forbindelse med undersøgelsen af patintens tænder og mund.
Tandlægen undersøger tænderne, tandkødet og slimhinderne samt kæber og kæbeled for sygdomme og andre unormale eller uhensigtsmæssige tilstande og vurderer derefter, om det vil være gavnligt for patienten at blive behandlet. I forbindelse med undersøgelsen er det almindeligt at tage røntgenbilleder og foretage forskellige målinger.

Ind imellem gennemføres tandeftersyn, hvor der ikke skal udføres egentlig behandling, af en tandplejer.

Hvis der er huller eller betændelse

De to hyppigst forekommende sygdomme i munden er Caries, som er huller i tænderne forårsaget af bakterieangreb, og paradentose, som er en betændelsestilstand i tandkødet og den knogle, som tanden sidder fast i. Sygdommene kan forebygges med tandrensning og ved at vise, hvordan patienten passer på sine tænder med en omhyggelig tandpleje. Kosten har også en betydelig indflydelse.
Caries behandles ved at bore hullet ud og erstatte den manglende del af tanden med fx plast, porcelæn, guld eller sølv. Sølvamalgam anvendes stort set ikke længere. Paradentose behandles ved at fjerne tandsten og bakteriebelægninger fra de tandkødslommer, som omslutter tanden, og som er årsag til betændelsen.
Hvis tandsygdomme er kommet for langt, kan det være nødvendigt at trække tanden ud. Større dele eller hele tænder kan erstattes af implantater eller af en tandprotese, fx en krone, bro eller en delprotese, evt. støttet af implantater (kunstige tandrødder). Proteser bliver lavet i samarbejde med tandteknikere.

Tandretning

Tandregulering eller tandretning er en vigtig del af den forebyggende tandpleje, da mange mennesker slås med et uhensigtsmæssigt bid, som slider unødigt på tænderne. Der findes efterhånden mange systemer til at gennemføre tandretning. I særligt alvorlige situationer, kan det være nødvendigt at få behandlingen gennemført hos en specialist med en særlig overbygning indenfor tandregulering/ortodonti.

Et andet speciale for tandlæger er kæbekirurgi. Specialtandlæger i kæbekirurgi arbejder med de større og mere komplicerede kirurgiske indgreb på patienter. En del tandlæger har efterhånden fået erfaring med at sætte tandimplantater ind og ofte er det en god idé at få implantatet opereret ind af den samme tandlæge som skal sætte tandkronen på.

Den offentlige tandpleje er den kommunale tandpleje, som ofte består af børnetandplejen og omsorgstandplenen for ældre, som ikke selv kan gå til tandlægen, hospitalsklinikker, forsvarets tandpleje, fængselstandplejen, tandpleje på taleinstitutter og på institutioner for psykisk udviklingshæmmede samt tandklinikkerne ved tandlægeskolerne.

En del tandlæger arbejder i udlandet, fortrinsvis i Skandinavien og EU-landene. Andre tandlæger underviser og forsker ved tandlægeskolerne.

Hvad tjener en tandlæge?

Der er mange myter om, hvor mange penge tandlæger tjener, og i disse år er der en tendens til at lønnen, særligt for nyuddannede og uerfarne tandlæger falder. I 2018 var den gennemsnitlige indtægt pr. måned for nyuddannede ca. 50.000 kr. for en nyuddannet i privat praksis og godt 40.000 for en offentligt ansat, dvs. langt over hvad der er almindeligt for andre akademikere. Normalt får privatansatte tandlæger provision af deres omsætning. Tidligere havde man mulighed for at tjene endnu mere, hvis man blev selvstændig, men stigende krav fra offentlige myndigheder har gjort det til en risikabel affære og mange klinikejere tjener faktisk mindre end deres ansatte tandlæger.

Hvis du overvejer at blive tandlæge, er du altid velkommen til at kontakte en tandklinik og få lidt mere at vide om faget.

Bekendtgørelse om tandpleje (Tandplejebekendtgørelsen)
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed