Efter rodbehandlingen 2017-11-29T14:00:56+00:00

SANADENT BEHANDLINGER

TANDBEHANDLING OG FOREBYGGELSE

BEHANDLING

RODBEHANDLING / EFTER BEHANDLINGEN

Man kan undertiden opleve lette, forbigående smerter i nogle dage efter en rodbehandling. er smerterne vedvarende eller tager de til, skal klinikken kontaktes.

En rodbehandling er – som beskrevet ovenfor – ofte en kompliceret behandling. Rodbehandlingsens succes er afhængig ikke blot af godt tandlægearbejde, men også af rodens facon og rodkanalens tilgængelighed. Det er ikke altid muligt at fjerne alt vævet inde i rodkanalen, ikke mindst kan det rodspidsnære område være forsnævret eller tilkalket på en måde, så instrumenterne ikke kan trænge igennem. Til gengæld er den forstoppede kanal stadig stor nok til, at bakterierne kan eksistere. Det kan betyde, at rodspidsområdet ikke kan desinficeres tilstrækkeligt, eller at rodhinden efterfølgende ikke heler som forventet. I disse sjældne tilfælde vil infektionen kunne fortsætte, oftest som en kronisk betændelse, eller symptomerne fra tanden vil komme igen. Skulle dette være tilfældet, kan infektionen kun fjernes operativt, dvs. ved at bortoperere rodspidsen og skrabe betændelsesprocessen ud. Selvom det ikke sker tit, så er det desværre en ikke helt unormal komplikation selv efter en god rodbehandling. Operationen foretages som udgangspunkt af en specialtandlæge i kirurgi.

En rodbehandlet tand reagerer ikke på samme måde overfor tryk og hårdt bid, som en tand, der ikke er rodbehandlet. Det betyder, at man ubevidst kan komme til at overbelaste en rodbehandlet tand, så den flækker. Flækker tanden på langs, er der kun en udvej, nemlig at trække tanden ud. For at forebygge denne tendens vil det ofte være bedst, alt efter destruktionens omfang, at forsyne tanden med krone og rodstiftopbygning. Det er den bedste forebyggende metode mod tand- eller rodfraktur. Eneste krav er, at ophelingen af rodspidsbetændelsen foregår som forventet. Dette kontrolleres som udgangspunkt ved at tage et røntgenbillede af rodspidsen efter ½ til 1 år.

Nogle rodbehandlede tænder vil med tiden ændre farve. Farveforandringen kan blive så stor, at en korrigerende behandling kan blive nødvendig af kosmetiske årsager.